ประวัติ บ้านสามพระยา (สามเสนสามเพลส) หรือ บ้าน บรรทมสิน

 

          บ้านเลขที่ 48 ถนน สามเสน ซอย สามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขต พระนคร กทม 10200 เดิมเป็นบ้านของอำมาตย์โทนายแพทย์หลวงไวทเยศรางกูร [เป็นบุตรพระนวกรณ์บรรณกิจ (มล.เฉลิม อิศรางกูร) และ นางนวกรณ์บรรณกิจ (สาย อิศรางกูร ณ อยุธยา สกุลเดิม ศยามานนท์)] ซึ่งเป็นปู่ของกระผม กระผมชื่อ พลเอก ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา

อำมาตย์โทนายแพทย์หลวงไวทเวศรางกูร ได้ศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาจึงได้ไปเข้าศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบจนจับชั้นมัธยมบริบูรณ์ หลังเข้าสอบชิงทุนของกระทรวงธรรมการไปศึกษาต่อวิชาแพทย์ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2452 ได้เข้าศึกษาแพทย์ ที่ Middlesex Hospital Medical School London จนจบการศึกษา วิชาสูติศาสตร์ ระยะนั้น เป็นระยะที่มีสงครามโลกครั้งที่ 1 คุณปู่จึงอยู่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มิลเดลเซกส์ ที่กรุงลอนดอนต่อไป รวมเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษ 11 ปี และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยเอกกองทัพบกอังกฤษและเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สงบเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เดินทางกลับประเทศไทย

          เมื่อต้นปี พ.ศ. 2462 ท่านได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ในกองสูติกรรม โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2463 ท่านได้ทำหน้าที่เป็นแม่กองสูติกรรม (เทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา) ของโรงพยาบาลศิริราชสืบต่อมา ท่านเป็นแพทย์คนแรกที่ทำการผ่าตัด Cesarion Secttion เอาเด็กออกทางหน้าท้อง ท่านเป็นผู้ริเริ่มการจัดเวรพยาบาลเป็น 3 เวร 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชม. ได้นำวิธีคลอดโดยนอนตะแคงแผน Dublin เข้ามาใช้ และเป็นผู้ถวายพระประสูติการ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 อันประสูติแด่ สมเด็จพระเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี

นายแพทย์ หลวงไวทเยศรางกูร (เชื้อ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ได้สมรสกับ ม.ล.หญิง เชื้อ สนทิวงศ์ มีบุตรธิดาด้วยกัน 8 คน บ้านสมพระยานี้ เดิมชื่อ บ้านบรรทมสิน มีพื้นที่ 208 ตารางวา ต่อมาท่านได้เปิดบรารเป็นสถานพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2463 ได้ทำคลอดกับให้การรักษาพยาบาล โรงเฉพาะสตรีและเด็ก รวมทั้งเวชปฏิบัติทั่วไปจนเป็นที่นิยมเลื่อมใสในสมัยนั้น โดยมีเจ้านายหลายพระองค์ตลอดจนพ่อค้า คหบดี และข้าราชการจำนวนมาก มาเกื้อหนุนอยู่เป็นประจำตลอดมา ที่บ้านสามพระยานี้ได้เป็นสภาพเลี้ยงเด็กอ่อน ได้มีอาชีพแม่นมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยนั้น มีหลายครอบครัวได้ฝากบุตรหลานไว้ให้คุณปู่ คุณย่า เลี้ยงดูจนกระทั่งเติบใหญ่เข้าเรียนหนังสือจนจบปริญญา แล้วอยู่ที่บ้านสามพระยามาตลอดอย่างถาวร เด็กที่มาเกิดที่บ้านสามพระยานี้ อิทิเช่น

  1. นาย สมัคร สุนทรเวช อดีตรฐมนตรีหลางกระทรวง ผู้ว่า กทม และนายกรัฐมนตรี

  2. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติริย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี

  3. ร.ต.อ. ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

  4. นาย จุลสิงห์ วสันตสิงห์ อดีตอัยการสูงสุด

  5. นาย ยุรนันท์ (แซม) ภมรมนตรี อดีตนักแสดงชื่อดัง

          และยังมีพ่อค้าคหบดี อีกหลายครอบครัวมาใช้บริการของบ้านสามพระยาจนถึงปี พ.ศ. 2527 ได้ปิดตัวลง รวมระยะเวลาของบ้านสามพระยาทั้งสิ้น 128 ปี เนื่องจากคุณปู่ คุณย่า ได้ถึงกามรณกรรม บ้านสามพระยาได้ปิดร้าง ไม่มีผู้อยู่อาศัยจนกระทั่งปี  พ.ศ. 2537 กระผมและครอบครัวได้เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสามพระยาและเข้าอยู่อาศัยได้เปิดบริการกิจการเป็นสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน (Nursery) ภายใต้การบริหารงานของ นางวิมลรัตน์ (ครูแหม่ม) อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นภริยาของกระผม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 ได้ปิดกิจการและได้ปรับปรุงบ้านสามพระยาเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือ Guest House ซื่อ สามเสนสามเพลส (Samsen Sam Place) มีห้องพัก 16 ห้อง เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2551

          กิจการ Samsen Sam Place ได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ภรรยาของกระผมได้ซื้อที่ดินข้างหลังบ้านอีก 68 ตารางวา ปลูกตึกอีก 4 ชั้น มีห้องพัก 23 ห้อง ดังนั้น ห้องพักรวมบ้านเก่าด้วยมีห้องพักทั้งสิ้น 39 ห้อง แล้วเปิดกิจการเป็น Guest House อีกในปี 2559 อีกทั้งในปี พ.ศ.2562 ได้เปิดกิจการอีก 1 ห้อง เป็นสถานนวดแผนไทยมีชื่อว่า Samsen 3 Thai Massage อีกด้วย มีแขกมาเข้าพัก และเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศทำให้กิจการเจริญรุ่งเรื่องมาถึงทุกวันนี้